català

DISTRIBUIDORA MASSÓ, abre esta ventana de comunicación para que usted pueda contactar con nosotros o consultar cualquier duda que pueda tener sobre nuestros proyectos y servicios. Para lo que sólo ha de llenar el siguiente formulario y en un breve espacio de tiempo nos pondremos en contacto con usted.

* Nom i cognoms:
Empresa:
Ciutat:
c. postal:
* Província:
* Telèfon:
*e-mail:
 
comentaris
* Camps obligatoris
Política de privacitat
D'acord amb el disposat en l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Distribuidora Massó L'informa que els dades personals que figuren en aquest formulari estan incorporats a un fitxer que no hagi estat comunicat a l'agència espanyola de protecció de dades, en el cas que s'adoptin les mesures de seguretat corresponents. Aquestes dades seran autoritzades expressament d'aquesta entitat al tractament dels temes per a la prestació dels serveis contractats. Podeu exercir drets sobre accés, rectificació, cancel.lació i oposició directament a: info@distribuidoramasso.com
Acepta la política de privacidad
Distribuidoras Massó S.L.. camí del mig s/n - 08349 Cabrera de Mar (Barcelona) - info@distribuidoramasso.com adherit a: